Podujatia

Fotografie so svätého prijímania  v Klokočove zo dňa 4. júna 2006.
Nafotil Miroslav Chrenšť - fotoateliér Turzovka

č.t. 0907 127 841

Dňa 22. mája 2006 sa uskutočnilo v obradnej sieni obce Klokočov privítanie občanov do života. Prinášame Vám niekoľko fotografií. Všetky fotografie si môžete dať zhotoviť v Turzovke - fotoateliér Miroslav Chrenšť, v budove mestského úradu.

V pondelok 8. mája 2006 sa uskutočnil v našej obci cestný beh Hornokysucká dvadsaťpäťka. Prinášame niekoľko fotografií s komentárom. Fotografie nafotil Alojz Stráňava - redakcia týždenníka Kysuce, Ján Chromík - Turzovka.

Druhá časť fotografií z podujatia Lyžiar Klokočova.
V Klokočove, pri lyžiarskom vleku sa uskutočnil už 16. ročník preteku v zjazdovom lyžovaní "Lyžiar Klokočova". V dvoch častiach prinášame fotografie z tohto podujatia. Výsledky sú v časti turisti a lyžiari.