Podujatia

Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v KlokočoveV nedeľu, 3. decembra 2017, Obec Klokočov v spolupráci s Farnosťou Klokočov, ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov, CVČ Klokočov organizovala Vianočne trhy spojené s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na námestí pred OÚ Klokočov.
Od 13:00 hod. začal sprievodný program, v ktorom vystúpili detičky z MŠ Klokočov, žiaci zo ZŠ Klokočov a heligonkári z CVČ Klokočov.
Krásne básničky, pesničky a riekanky od detí z MŠ Klokočov započul aj Mikuláš a keďže vedel, že v Klokočove sú dobré detičky, zavítal medzi ne aj s bohatou mikulášskou nádielkou.

Stretnutie so seniormiKaždoročne, keď príroda naberá krásu jesene sa stretávame a prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani sme sa nenazdali a od posledného spoločného stretnutia so seniormi uplynul už rok.
Dňa 10. 11.2017 Obec Klokočov organizovalo stretnutie s našimi milými dôchodcami. Pre seniorov bol pripravený kultúrny program, občerstvenie v podobe chlebíčkov a chutných koláčov a zabezpečený bol autobus. V úvode programu seniorov potešilo vystúpenie detičiek z MŠ Klokočov. V programe vystúpili heligonkári z CVČ, ktorým sa svedomito venuje p. Ing. Martin Čerňanský. Detičky z MŠ Klokočov seniorom rozdali malé prekvapenie, ktoré pre nich pripravili žiaci zo ZŠ Klokočov.

Dňa 13. októbra 2017 do Obce Klokočov zavítali vzácni hostia a účastníci Jurinovej jeseneV dňoch 10.–13. októbra 2017 sa konal 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriach poézia a próza - Jurinova jeseň 2017.
Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo spolu 71 autorov, ktorí zaslali spolu 245 súťažných literárnych prác. Predsedom hodnotiacej odbornej poroty, ktorá posudzovala všetky súťažné práce, bol Teodor Križka so spolupracujúcimi členmi Ján Galik a Katarína Džunková.

Konečná sa tento rok už 13.krát stala miestom pre priateľské stretnutie dvoch národov Čechov a SlovákovV sobotu, 12. augusta 2017, sa konalo na Moravsko – slovenskom pomedzí – Konečná tradičné srdečné stretnutie „Ľudia, ľuďom v Beskydách.“
Konečná sa tento rok už 13.krát stala miestom pre priateľské stretnutie dvoch národov Čechov a Slovákov.

Organizátori podujatia – obce Klokočov, Korňa, Bílá a Staré Hamry  pre všetkých  návštevníkov pripravili pestrý program, tombolu, rôzne súťaže pre deti i dospelých a bohaté občerstvenie. V programe sa predstavil folklórny súbor Klokočov, folklórna skupina Nevädza a heligonkári z Korne. Návštevníci mali možnosť vypočuť spev, zhliadnuť pásmo ľudových tancov a tanec odzemok s valaškami v podaní folklórnej skupiny Jánošík z Partizánskeho.