Podujatia

Sample ImageJedným zo základných znakov kultúrnosti každého národa je úcta mladších k šedinám tých staršie narodených. Koncom roka si už tradične pripomíname a organizujeme stretnutie s našimi dôchodcami. Prejavujeme pozornosť tým, ktorí vďaka dlhoročným skúsenostiam aké sa často nedajú vyčitať z nijakých kníh, odovzdávajú ďalej svoje schopnosti spoločnosti. "Mesiac úcty k starším je však iba pripomienkou toho, aby sme sa po celý rok pristavili pri našich starších spoluobčanoch, aby sme si ich povšimli a venovali pozornosť ich životu. Zaslúžia si, aby sme vyjadrili úctu k ich dlhoročnému dielu a ocenili hodnoty, aké priniesli svojim rodinám, spoluobčanom, či kraju. Obec Klokočov v mesiaci november 2006 pripravila kultúrny program a občerstvenie pre našich dôchodcov. Starkých zabávala speváčky Klokočovské ženy pod vedením hudobníka Milana Kapusňaka. Pri ich vystúpení si naši dôchodcovia aj zaspievali. Taktiež sa tešili z bohatého programu, ktorý im pripravili deti zo ZŠ Klokočov, detičky potešili starkých peknými kreslenými obrázkami s venovaním pevného zdravia a všetkého dobrého.

Fotografie z vyhlasovania výsledkov literárnej súťaže Jurinovej jesene 2006 nájdete v tomto článku.

Fotografie z podujatia "Ľudia ľuďom v Beskydoch", konanom v sobotu 12. augusta 2006 si môžete pozrieť v tomto príspevku.

V stredu 5. júla 2006, vo Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda sa uskutočnila pri kaplnke na Bielom Kríži pravidelná púť spojená s svätou omšou. Prinášame niekoľko fotografií z omše.