Podujatia

Fotografie z podujatia "Ľudia ľuďom v Beskydoch", konanom v sobotu 12. augusta 2006 si môžete pozrieť v tomto príspevku.

V stredu 5. júla 2006, vo Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda sa uskutočnila pri kaplnke na Bielom Kríži pravidelná púť spojená s svätou omšou. Prinášame niekoľko fotografií z omše.

Fotografie so svätého prijímania  v Klokočove zo dňa 4. júna 2006.
Nafotil Miroslav Chrenšť - fotoateliér Turzovka

č.t. 0907 127 841

Dňa 22. mája 2006 sa uskutočnilo v obradnej sieni obce Klokočov privítanie občanov do života. Prinášame Vám niekoľko fotografií. Všetky fotografie si môžete dať zhotoviť v Turzovke - fotoateliér Miroslav Chrenšť, v budove mestského úradu.