Premena ihriska na Kašanke trvala 4 rokyPriatelia a priaznivci futbalu, dočkali sme sa!
Kde sú tie časy, keď sa na „Kašanke“ hrával oficiálny futbal?
Túto otázku sme si mnohí kládli s nostalgiou a spomienkami na roky minulé. Ale sny sa stanú skutočnosťou už čoskoro.
Ten deň nastane 12. mája 2019 o 11:00 hod., kedy sa uskutoční prvý oficiálny zápas dorastencov TJ Slovan Klokočov „na svojom“.

Naše ihrisko na „Kašanke“ dlhé roky chátralo, ale vďaka nadšencom a dobrovoľníkom sa vzmohlo a podarilo sa ho konečne obnoviť. Naša obec začala s úpravami ihriska – zarasteného rôznymi náletovými krovinami a burinami na jar roku 2015. Vďaka ochote spoluvlastníkov, ktorí umožnili vstup na pozemky Obec Klokočov zorganizovala spolu s dobrovoľníkmi viacero brigád, kde sme začali s vysekaním, vyčistením, zrovnaním a úpravou plochy ihriska. Pokračovalo sa vysadením, pravidelnou úpravou, kosením a zavlažovaním  trávnika. Na údržbu trávnika, obec zakúpila malú traktorovú kosačku, materiál na ploty a pletivo. Medzitým futbalisti svojpomocne vybudovali oplotenie ihriska a zhotovili striedačky, ktoré pomohli zafinancovať sponzori. Pokračovali sme priestorom medzi ihriskom a šatňami, kde sme za pomoci obecnej techniky zrovnali a upravili terén. Neodmysliteľnou súčasťou ihriska sú šatne, ktoré sú potrebné k oficiálnemu usporadúvaniu futbalových zápasov. Z dôvodu zlého technického stavu šatní obec vykonala na jar tohto roku obkopanie a zaizolovanie základov z dvoch strán budovy, aby nedochádzalo k podmáčaniu a znehodnocovaniu stavby. Ďalej sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a žumpa v sume celkom 4.470,00 EUR. Toto všetko bolo potrebné k udeleniu povolenia Oblastným Futbalovým zväzom Kysuce pre našich futbalistov, ktorí doteraz museli hrať v susedných obciach. Veľká vďaka patrí najmä predsedovi TJ Slovan Klokočov Romanovi Koniarovi ako aj všetkým dobrovoľníkom, brigádnikom z radov futbalistov, priateľom a nadšencom, ktorí sa na týchto prácach za obdobie vyše 4 rokov podieľali a venovali obnove ihriska svoj voľný čas.
Všetkým spoločne vyslovujeme obrovské ĎAKUJEME!
Obec Klokočov využila tento rok možnosť zapojiť sa do výzvy na získanie dotácie z Úradu vlády na stavebné úpravy šatní. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia priestorov šatní. Stavebné úpravy budú pozostávať zo zemných prác, úpravy povrchov a podláh, výmeny okien a dverí. Výška požadovanej dotácie je 20.000 EUR a vlastné zdroje by predstavovali sumu 2.787,24 EUR. Zatiaľ čakáme na vyhodnotenie. Naším cieľom je vytvorenie vhodného a bezpečného prostredia pre deti, mládež a širokú verejnosť a tak prispieť k podpore rozvoja športových aktivít a úspechov súčasných i budúcich športovcov.   
V nedeľu 12. mája 2019 o 11:00 hod. Vás pozývame, v mene našich najmladších futbalistov, na prvé oficiálne stretnutie a želáme im veľa športových úspechov. Veríme, že sa ihrisko na „Kašanke“ stane miestom aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov obce.
Fotografie:
Ihrisko v roku 2014
Premena ihriska