Prinášame niekoľko fotografií zo súčasnej obce. Na záberoch je nové ihrisko pri základnej škole, ktoré bolo nedávno dané do prevádzky, pohár - Hľadáme nového Jozefa Plachého - 3. miesto žiaci, nový mostík a chodník pre bezpečný prechod od školy ku autobusovej zastávke pri obecnom úrade, ďalej zábery na niektoré bytové zástavby v obci.