Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample ImageV sobotu 16. apríla 2011 sa o 8:00 hod. zišli pri Hasičskej zbrojnici Klokočov členovia OHZ Klokočov, verejno-prospešní pracovníci a pracovníci OÚ Klokočov spoločne so starostom obce Ľubošom Strížom.


Pán starosta rozdelil  prítomných na skupiny, ktoré rozoslal do jednotlivých častí obce, aby veľkoobjemový odpad zozbierali. Do zvozu bola zapojená technika Tatra 815, Traktory: Zetor 6340,  Zetor 16245 a obecné vozidlo Mitsubishi.   Občania mali dostatok času, aby sa na zvoz pripravili a pozdĺž cesty naukladali odpad, ktorý nepotrebujú.
O tom, že odpadu bolo veľa svedčí i to, že pracovníci so zvozom skončili okolo 19:00 hod. a taktiež i fotografie, ktoré si môžete pozrieť.

Poďakovanie:
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tohto zvozu zapojili:
OÚ Klokočov: Ľuboš Stríž, Pavol Gunčaga, Milan Krenželok, Metodej Čuboň, Ondrej Plešivčák, Miroslava Menšíková, Mgr. Andrea Chabrečková, Anna Koniarová
OHZ Klokočov: Štefan Valčuha st., Ján Horčičák, František Žilka, Ľubomír Valčuha, Ján Hruška, Jozef Stopka, Pavol Stopka, Jozef Holinec, Lukáš Horčičák, Jozef Polka,  Anna Horčičáková, Bc. Janka Horčičáková
Pracovníci VPP: Jozef Grepl, Pavol Rovňaník, Lukáš Tudík, Anna Kyjanicová, Andrea Kučerová
Ďakujeme i všetkým občanom, ktorí neboli ľahostajní voči tomuto dňu a odpad nachystali.

Sample Image
Stretnutie sa konalo pred Hasičskou zbrojnicou Klokočov
Sample Image
Pán starosta Ľuboš Stríž rozdelil ľudí na skupiny
Sample Image
Pri zvoze bola výbornou pomocníčkou i táto Tatra 815
Sample Image
Občania sa na zvoz pripravili a nachystali odpad vedľa cesty 
Sample Image
Občania sa na zvoz pripravili a nachystali odpad vedľa cesty
Sample Image
Občania sa na zvoz pripravili a nachystali odpad vedľa cesty
Sample Image
Občania sa na zvoz pripravili a nachystali odpad vedľa cesty
Sample Image
Občania sa na zvoz pripravili a nachystali odpad vedľa cesty
Sample Image
Pracovníci OÚ, hasiči i pracovníci na VPP všetok odpad zozbierali
Sample Image
Pracovníci OÚ, hasiči i pracovníci na VPP všetok odpad zozbierali
Sample Image
Môžete usúdiť, že odpadu bolo naozaj veľa
Sample Image
Zvoz odpadu
Sample Image
Odpad sa sústredil a triedil vo Vrchpredmieri
Sample Image
Odpad sa sústredil a triedil vo Vrchpredmieri
Sample Image
Z odľahlých častí obce ako je Javorová či Rybárie u Janešíkov sa zvážal odpad obecným vozidlom Mitsubishi
Sample Image
Železné sudy na Javorovej
Sample Image
Triedenie odpadu vo Vrchpredmieri
Sample Image
Zber odpadu v obci
Sample Image
Takto to vyzeralo v závere zberného dňa
Sample Image
Takto to vyzeralo v závere zberného dňa
Sample Image
Takto to vyzeralo v závere zberného dňa
Sample Image
Takto to vyzeralo v závere zberného dňa

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark