Konečná sa tento rok už 13.krát stala miestom pre priateľské stretnutie dvoch národov Čechov a SlovákovV sobotu, 12. augusta 2017, sa konalo na Moravsko – slovenskom pomedzí – Konečná tradičné srdečné stretnutie „Ľudia, ľuďom v Beskydách.“
Konečná sa tento rok už 13.krát stala miestom pre priateľské stretnutie dvoch národov Čechov a Slovákov.

Organizátori podujatia – obce Klokočov, Korňa, Bílá a Staré Hamry  pre všetkých  návštevníkov pripravili pestrý program, tombolu, rôzne súťaže pre deti i dospelých a bohaté občerstvenie. V programe sa predstavil folklórny súbor Klokočov, folklórna skupina Nevädza a heligonkári z Korne. Návštevníci mali možnosť vypočuť spev, zhliadnuť pásmo ľudových tancov a tanec odzemok s valaškami v podaní folklórnej skupiny Jánošík z Partizánskeho.
Kultúrny program bol obohatený o vystúpenie terchovskej muziky Sokolie zo Skalice. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže pod vedením Zdeňka Stríža, v ktorých boli odmeňované sladkou dobrotou. Pre deti pripravený indiánsky kútik, v ktorom si deti mohli vyrobiť indiánske ozdoby na pamiatku. Súčasťou programu pre deti vystúpil kúzelník Zdeněk Stríž, ktorý  pre svojich pozorných detských divákov vykúzlil množstvo sladkých maškŕt. V súťažiach si pomerili sily aj dospelí. O hudobnú zábavu pod šírym nebom a výbornú náladu sa do skorých ranných hodín postarala skupina PULZ. Celým podujatím sprevádzal Pavol Jantoš.
Vo večerných hodinách začala oficiálna časť programu, kedy po odznení hymny Českej a Slovenskej republiky, sa v mene všetkých starostov obcí prihovorila návštevníkom starostka obce Staré Hámry Bc. Eva Tořová. Po príhovore nasledovalo zapálenie vatry priateľstva ako symbol priateľstva oboch národov a vzájomnej spolupráce. Vatru spoločne zapálili starostky obce Klokočov – Veronika Haferová, obce Staré Hámry – Bc. Eva Tořová, starosta obce Korňa – Štefan Belko a zástupca starostu obce Bílá – Ing. Petr Kaděrka.
Vydarené podujatie na Konečnej, ktoré už 13. rok spája dva národy – Čechov a Slovákov sa nieslo v znamení priateľských a rodinných stretnutí, pohodovej atmosféry, dobrej zábavy a súdržnosti dvoch bratských národov. Organizátori podujatia ďakujú všetkým sponzorom a návštevníkom, ktorí prišli podporiť  krásne podujatie a pevne veria, že  budúci rok toto stretnutie opäť spojí ľudí na oboch stranách hranice.

Mgr. Paula Pápolová

Fotogaléria z podujatia:
podujatím sprevádzal Pavol Jantoš
podujatím sprevádzal Pavol Jantoš
hudobná skupina PULZ
hudobná skupina PULZ
folklórny súbor Klokočov
folklórny súbor Klokočov
príprava na vystúpenia
príprava na vystúpenia
folklórny súbor Jánošík z Partizánskeho
folklórny súbor Jánošík z Partizánskeho
tanec odzemok v podaní FS Jánošík z Partizánskeho
tanec odzemok v podaní FS Jánošík z Partizánskeho
tanečné pásmo FS Jánošík z Partizánskeho
tanečné pásmo FS Jánošík z Partizánskeho
ludialudom201708
folklórny súbor Klokočov
tanečné pásmo FS Jánošík z Partizánskeho
tanečné pásmo FS Jánošík z Partizánskeho
predaj tombolových lístkov
predaj tombolových lístkov
heligonkári z Korne
heligonkári z Korne
terchovská muzika Sokolie zo Skalice
terchovská muzika Sokolie zo Skalice
folklórna skupina Nevädza z Korne
folklórna skupina Nevädza z Korne
folklórna skupina Nevädza z Korne
folklórna skupina Nevädza z Korne
Česko - slovenské pohraničie Konečná
Česko - slovenské pohraničie Konečná
hudobná skupina PULZ
hudobná skupina PULZ
terchovská muzika Sokolie zo Skalice
terchovská muzika Sokolie zo Skalice
losovanie tomboly
losovanie tomboly
losovanie tomboly
losovanie tomboly
heligonkári z Korne
heligonkári z Korne
zľava: Ing. Petr Kaděrka, Štefan Belko, Bc. Eva Tořová, Veronika Haferová
zľava: Ing. Petr Kaděrka, Štefan Belko, Bc. Eva Tořová,
Veronika Haferová
zapálenie vatry priateľstva
zapálenie vatry priateľstva
večerná súťaž v preťahovaní lanom
večerná súťaž v preťahovaní lanom
večerná súťaž v preťahovaní lanom
večerná súťaž v preťahovaní lanom

Pre deti bolo pripravených množstvo aktivít a súťaží:
indiánsky kútik pre deti
indiánsky kútik pre deti
indiánsky kútik pre deti
indiánsky kútik pre deti
súťaž v zhadzovaní plechoviek
súťaž v zhadzovaní plechoviek
súťaž v zhadzovaní plechoviek
súťaž v zhadzovaní plechoviek
indiánsky kútik pre deti
indiánsky kútik pre deti
súťaž v chytaní rybičiek
súťaž v chytaní rybičiek
Hurá, ulovili sme!
Hurá, ulovili sme!
sladká odmena za súťaž
sladká odmena za súťaž
súťaž v preťahovaní lanom
súťaž v preťahovaní lanom
súťaž v preťahovaní lanom
súťaž v preťahovaní lanom
vystúpenie kúzelníka Zdeňka Stríža
vystúpenie kúzelníka Zdeňka Stríža
...kúzlo sa vydarilo
...kúzlo sa vydarilo
hra koleso šťastia
hra koleso šťastia