Fotografie z požiarnickej súťaže - 3. júla 2005 - vyhlásenie výsledkov súťaže