Prvá časť fotografií z uvítania detí do života dňa 27. mája 2005.

 

 

 
- pokračovanie v ďalšom bloku