Farský úrad

Najsvätejšej Trojice - Slávnosť    liturgický rok: B        11. jún 2006

Zoslanie Ducha Svätého liturgický rok: B      4. jún 2006

Oznamy


Siedma Veľkonočná nedeľa    liturgický rok: B      28. máj 2006

Oznamy