Medzinárodné stretnutie heligonkárov v Moteli Smažák v TurzovkeNiektorí členovia CVČ Klokočov nezaháľajú ani cez prázdniny a zúčastňujú sa mnohých aktivít. Medzi najaktívnejších patria naši mladí heligonkári. V sobotu 5. júla 2014 vystúpili na Medzinárodnom stretnutí heligonkárov  v Moteli Smažák v Turzovke spolu so svojím pedagógom Ing. Martinom Čerňanským, ktorý bol aj spoluorganizátorom spomínaného podujatia. 
Krásnym spevom a ľúbivými melódiami heligonkárske stretnutie obohatili Lukáš Polka, Barborka Bebčáková, Marcelka Polková, Matúško a Jakubko Strížovci a Miško Jozek.
Ako odmenu za svoj výkon si vyslúžili pamätné listy, poháre a veľký  potlesk od prítomného obecenstva.
Za pekné vystúpenie a reprezentáciu práce CVČ Klokočov všetkým našim  účinkujúcim patrí aj moje poďakovanie. Ďakujem, samozrejme, aj organizátorom tohto milého podujatia.


Mgr. M. Valčuhová, poverená riadením CVČ Klokočov

Matúško Stríž a Miško Jozek pred vystúpením
Matúško Stríž a Miško Jozek pred vystúpením
Nástup na vystúpenie, s úmevom Barborka Bebčáková
Nástup na vystúpenie, s úmevom Barborka Bebčáková
Matúško Stríž s Ing. Martinom Čerňanským
Matúško Stríž s Ing. Martinom Čerňanským
Zľava Lukáš Polka, Marcelka Polková, Barborka Bebčáková, Matúško Stríž a Ing. Martin Čerňanský
Zľava Lukáš Polka, Marcelka Polková, Barborka Bebčáková, Matúško Stríž a Ing. Martin Čerňanský
Vystúpenie Lukáša Polku
Vystúpenie Lukáša Polku
Hrá Miško Jozek
Hrá Miško Jozek
Hrá Matúško Stríž
Hrá Matúško Stríž
Hrá Jakubko Stríž
Hrá Jakubko Stríž
Pamätný list
Pamätný list