Sample Image 

Centrum voľného času Rosička Klokočov
PRIPOMÍNA,
že do krúžkov a aktivít
na šk. rok 2010/2011,
sa môžu deti  prihlásiť ešte
v predĺženom termíne
do konca týždňa, do 17.IX.2010.

Veríme, že využijete túto možnosť
na záujmovú činnosť
odovzdaním
vyplnenej žiadosti
o prijatie do CVČ.
 

Sample Image
septembrové športové aktivity  
Sample Image
septembrové športové aktivity  
Sample Image
klub Melisa a Alice
Sample Image
klub Melisa a Alice
Sample Image
klub Melisa a Alice