Atraktivity

Pri registrácii bol zistený prameň v Klokočove, na ľavom brehu Predmieranky, ktorý podľa rozborov obsahoval sírovodík /s charakteristickou "vajcovou" vôňou/ v množstve 1,87 mg. 1 -1, čo zodpovedalo kritériu sírovodíkových minerálnych vôd /nad 1 mg. 1 -1/. V oblasti Kysúc boli doteraz zaregistrované viaceré pramene minerálnej vody: v Nesluši, v Ochodnici, vo Vysokej nad Kysucou, v Čadci a v Makove. V Klokočove tento prameň minerálnej vody zanikol.

Geologicky zaujímavá lokalita pieskovcov až zlepencov paleogénneho veku patriaca sliezskej jednotke s viacerými ukážkami guľovitej odlučnosti. Priemer gúľ je 80-130 cm, prevažne sú mierne sploštené, jedna je pravidelná.
Navrhuje sa ochrana v kategórii chránená prírodná pamiatka. Je významná aj výskytom rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/.
Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II. zväzok: Príroda

Prírodná rezervácia od roku 1984. Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha. Je to morfologický útvar pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 metrov pri relatívnej výške 15-25 metrov. Nachádza sa v osade Hlavice /medzi osadami Ostružie a Zajacovia/. Je to selektívne vyvetraná šošovka z okolitých máloodolných ílovcov istebnianskych vrstiev. Pieskovce patria k typom tzv. ciežkovických pieskovcov. Morfologická ojedinelosť objektu ešte zvýrazňuje primárny výskyt zlepencov s výraznou guľovitou odlučnosťou. Typicky je vyvinutý v severozápadnej časti objektu.

Dátum vyhlásenia: 26. 4. 1993
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Turzovská vrchovina
Nadmorská výška: 625-675 m n. m.
Rozloha: 5,0824 ha