Atraktivity

(Pôvodný názov Skálie)
Dátum vyhlásenia: 30. 6. 1988
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Turzovská vrchovina
Nadmorská výška: 610-650 m n. m.
Rozloha: 6,12 ha

 

(Pôvodný názov Uhorská-Grúnik)
Dátum vyhlásenia: 30. 6. 1981
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Moravsko-sliezske Beskydy
Nadmorská výška: 1061 m n. m.
Rozloha: 86,1 ha

Bola vyhlásená 23. 5. 1984 vyhláškou č.68/84 Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
Iniciatíva príprav k vyhláseniu vzišla z ONV Čadca - odboru kultúry a Kysuckého múzea v Čadci, ktoré v predstihu zabezpečili odborné expertízy územia. Kysucký rodák Ing. Milan Hirš prvý prezentoval a do koncepcie presadil predstavu o CHKO Beskydy - Javorníky. Príprava a vyhlásenie pôvodne CHKO Beskydy - Javorníky vychádzala u Koncepcie rozvoja štátnej ochrany prírody schválenej uznesením vlády SSR č. 246/1976.