Pre priaznivcom bežeckého lyžovania prinášame dobrú správu. Po hrebeni medzi ČR a Slovenskom vedie strojovo upravovaná bežecká trasa. Správcom trasy je lyžiarske stredisko Ski Vítkovice - Bílá (bližšie informácie na: www.skibila.cz). Časť trasy vedie aj obcou Klokočov. Pozývame preto všetkých do kvalitnej bežeckej lyžiarskej stopy. Na stopu sa dá dostať priamo v časti Klokočov - Konečná, alebo sa pripojiť u Dorociakov (pod Doroťankou), kde sa dostanete z Vrchpredmiera. Možnosť pripojenia sa je aj v stredisku Biely Kríž. Ďalej je možné pokračovať po upravovanej stope na Grúň (6 km), alebo je možné pokračovať po hrebeni Moravskosliezkych Beskýd z Bieleho Kríža na chatu Slavíč (15 km), alebo na Lysú horu (10 km). Nezabudnite si so sebou zobrať doklad totožnosti, nakoľko sa budete pohybovať po hranici SR s ČR, alebo po území ČR.


 

 

Popis celej strojovo upravovanej bežeckej lyžiarskej trasy:

Trasa vedie z parkoviska pri hoteli Pokrok v obci Bílá, okolo osada Žarovjanka, samote u Remešov. Po prechode cesty potom okolo bývalého JZD do kopca cez Klučiny ku hotelu Charbulák na Grúni. Potom pokračuje po hrebeni ku chate Švarná Hanka a na Biely Kríž, na Konečnú a po hrebeni do sedla pod Bobekom a potom zjazdom späť do Bílej na parkovisko. V opačnom smere je trasa môže byť trasa menej náročná, lebo sa dá využiť lyžiarsky vlek v Bílej na prekonanie výškového rozdielu z parkoviska do sedla pod Bobekom. Trasa je pravidelne v piatok (v prípade, že by veľmi snežilo, tak aj v utorok) strojovo - špeciálnym Kässbohrerom PB 100 upravovaná. Dĺžka celej trasy je 33,2 km. Na trase je špeciálne lyžiarske značenie.