Geologicky zaujímavá lokalita pieskovcov až zlepencov paleogénneho veku patriaca sliezskej jednotke s viacerými ukážkami guľovitej odlučnosti. Priemer gúľ je 80-130 cm, prevažne sú mierne sploštené, jedna je pravidelná.
Navrhuje sa ochrana v kategórii chránená prírodná pamiatka. Je významná aj výskytom rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/.
Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II. zväzok: Príroda