Aktuálne dianie

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2023 o  9:00 h. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov.

pdfPozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 88.38 KB

Poskytovateľ internetu HERAKLES - NET, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 2.3.2023 teda vo štvrtok bude prerušená prevádzka internetu, v čase približne od 13.00 poobede do 17.00 hod. Bude to v časti Hlavice a to od bytoviek smerom (teda vrátane) na časti Rieka, u Zajacov a u Pantokov. Dôvodom je prekládka káblov na nové podperné body. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme občanom, dňa: 06.03.2023 – 07.03.2023 v čase od 7:15 do 18:30 hod.

bude Obci Klokočov – časť Hlavice Galus, Pantokovia, u Flintov, u Ramšov, u Bebčáka, u Papíkov, Hlavice Janesky, Ostružie prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:

69, 455, 456, 459, 469, 473, 488, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 529, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 557, 560, 561, 562, 565, 566, 568, 589, 590, 763, 764, 766, 767, 769, 770, 772, 793, 799, 800, 802, 816, 827, 856, 857, 883, 887, 901, 920, 921, 927, 946, 952, 980, 1003, 1011, 1018, 1023, 1029, 1038, 1043, 1044, 1047, 1057, 1068, 1070, 1083, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1097, 1107, 1112, 1123, 1133, 1143, 1144, 1145, 1151, 1152, 1153, 1159, 1161, 1179, 1204, 1220, 1233, 1260, 1267, 1277, 1301, 1309, 1316, 1036, 1298, 1345

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Oznamujeme občanom, dňa: 02.03.2023 v čase od 7:15 do 18:30 hod.

bude Obci Klokočov – časť Hlavice Rieka, Pantokovia, Hlavice Galus prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
69, 517, 520, 521, 523, 524, 526, 529, 537, 538, 540, 590, 763, 764, 766, 767, 769, 770, 772, 827, 856, 857, 980, 1011, 1038, 1082, 1083, 1133, 1161, 1036, 1298, 1301, 1345

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.