Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 8.11., 9.11., 10.11., 11.11., 14.11., 15.11., 16.11.2022 v čase od 7:15 do 18:30 hod.

bude v Obci Klokočov – časť Hlavice u Nekoranca, Hlavice Galus, Hlavice Pantoky prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
69, 517, 520, 521, 523, 524, 526, 529, 534, 537, 538, 539, 540, 590, 763, 764, 766, 767, 769, 770, 772, 799, 802, 827, 856, 857, 883, 980, 1011, 1023, 1038, 1087, 1112, 1133, 1161, 1036, 1298, 1301, 1345.
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

jurinova jesen 002Dňa 21.10.2022 sa konalo v obci Klokočov spomienkové putovanie pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu. Toto podujatie je sprievodným podujatím celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby 18. ročníka Jurinovej jesene.

ihrisko klokocov 008Dňa 14. októbra 2022 si obec od zhotoviteľa prevzala stavbu multifunkčného ihriska v obci Klokočov, časť Hlavice. Zámer obce vybudovať priestor na trávenie voľno časových športových aktivít bol dlhodobý. Hlavný cieľ projektu - je skvalitnenie života obyvateľov obce, najmä detí a mládeže, ktorí budú mať možnosť kvalitného športového vyžitia v obci na upravenom a vybavenom športovisku.

Oznamujeme občanom, dňa: 24.10.2022 v čase od 7:30 do 16:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Klokočov za kostolom, u Jurinov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny: 81, 83, 84, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 120, 379, 777, 783, 784, 792, 795, 869, 1004, 1098, 1099, 1148, 1255.
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.