Aktuálne dianie

Riaditeľka MŠ Klokočov ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli v šk. r. 2007/2008 na prevádzku MŠ Klokočov-Hlavice formou finančného príspevku alebo vecného daru. Poďakovanie patrí týmto ľuďom:
- pán starosta Ľuboš Stríž
- pani poslankyňa Martina Michálková
- pani Kozubová
- pani Jarošová
- pani Čečotková
- pani Balážová
- pani Buchtová
- pani Zajacová
- pán farár Kamil Lieskovský
- pán Štefan Hruška
- pán Židzík
Zároveň patrí poďakovanie všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom spestriť pobyť v MŠ našim deťom. Taktiež ďakujem za spoluprácu pánovi starostovi obce Klokočov, všetkým pracovníkom OÚ, celému zastupiteľstvu ako aj vedeniu ZŠ Klokočov a jeho kolektívu.

Sedel som niekedy z jari – a to nielen jeden deň – vlastne skoro ako každý deň, rovnako ako dnes – neskoro v noci u počítača, aby som vymyslel, kde by sa dali zohnať dáke dotácie pre obce a pre cestovný ruch.
Konečne sa začali objavovať informácie o cezhraničnej spolupráci medzi Českou a Slovenskou republikou. Tak ma napadlo odporučiť obci Krásná nadviazanie kontaktu so slovenským Klokočovom. Po konzultácii s pani starostkou p. Bohačíkovou som si zistil na podarených a zdá sa že i priebežne aktualizovaných internetových stránkach Klokočova spojenie na pána starostu Ľuboša Stríža a zavolal som mu. Prvýkrát to nevyšlo. Pán starosta bol mimo dosah pevnej linky. Zanechal som preto na seba číslo na mobilný telefón s odporučením nech mi zavolá naspäť. To sa i stalo.

Sample ImageO tom že "červený kohút" nikdy nespí sa presvedčili občania Klokočova-ústredia aj v noci z piatka na sobotu 04.04.2008.
04.04.08 o 23:55 bol starostovi obce ohlásený požiar rodinného domu manželov Muchovcov za kostolom. Starosta vyhlásil sirénou poplach pre členov OHZ Klokočov. Výjazd zásahovej jednotky bol 05.04.08 o 00:05 s cisternou CAS 32 T 148. Po príchode na požiarovisko sa zistilo že sa jedna o požiar rodinného domu a 2 hospodárskych budov. Na mieste už zasahovala jednotka HaZZ Turzovka. Naša jednotka sa okamžite zapojila do hasebných prác, bol vytvorený 3 prúd C ktorým sa hasilo zo zadnej strany budovy.

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že na úradnej tabuli OÚ visí Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN  VÚC Žilinského kraja". Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie je občanom sprístupnené po dobu 14 dní.
Uvedené oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php.