Aktuálne dianie

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 pre obec Klokočov nájdete na tomto linku: www.scitanie.sk/moja-obec/SK0312509213

Vážení spoluobčania,
obec Klokočov Vám ponúka možnosť bezplatného právneho poradenstva, ktorú v obci bude poskytovať advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč. Prvý termín bezplatného právneho poradenstva v našej obci bude dňa 08.02.2023 (t.j. streda) od 16:00 hod. do 17:30 hod. v kancelárii starostu. Termín ďalšieho bezplatného právneho poradenstva bude občanom oznámený a zverejnený v dostatočnom predstihu.

právne poradenstvo

smutocny oznam