Vážení spoluobčania, v  rámci zberu separovanej zložky komunálneho odpadu – PAPIER, obec organizuje „Výmenný spôsob zberu papiera“

PAPIER – noviny, časopisy, letáky, starý papier, knihy bez tvrdých obalov, BEZ KARTÓNOV, pevne poviazaný v balíčkoch (nie v krabici ani v igelitke), bude na mieste odvážený a vymenený za hygienické potreby  (toaletný papier, hygienické vreckovky...)

môžete dostať:
4 kg = 1 toaletný papier, 2 vrstvy
15 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks), 3 vrstvy
15 kg = 1 balík utierok 11m (2 vyššie rolky), 2 vrstvy

Stanovištia:
Zastávka pod Riečkami - 15:00 hod.
Klokočov pred OÚ - 15:05 hod.
Klin pri hasičskej zbrojnici - 15:15 hod.
Hlavice Galus - 15:20 hod.

V prípade väčšieho záujmu o výkup sa môžu časy mierne posunúť.

pdfVýmenný výkup papiera 185.11 KB