Termín nástupu do funkcie: od 1.9.2022
Prihlášku a potrebné dokumenty doručte do: 15.6.2022 do 15:30 hod na adresu zriaďovateľa Obec Klokočov, Klokočov. č. 962, 023 22 Klokočov

pdfVýberové konanie - MŠ Klokočov - príloha 1 1.84 MB

pdfVýberové konanie - MŠ Klokočov - príloha 2 1.13 MB