O D V O L A N I E  ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 01. 04. 2022 od 10:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 22. 03. 2022.

pdfOdvolanie času požiaru.pdf130.47 KB