Hľadáme dobrovoľníkov nezaočkovaných proti ochoreniu Covid-19, ktorí sa zúčastnia štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Cieľom štúdie je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu Covid-19. Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na základe zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent 4.-6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne významné riziko.

Zber vzoriek krvi a údajov od účastníkov štúdie prebieha v spolupráci s obecným úradom a uskutoční sa v piatok 19.11.2021 v zasadacej miestnosti OÚ v čase 15:00-18:00. Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

  • trvalé bydlisko v obci Klokočov
  • vek 12 a viac rokov
  • nezaočkovaný/á proti Covid-19
  • súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) – v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje zákonný zástupca

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná-iba 100 účastníkov.

Vekové kategórie:

  • 12-17 rokov - 7 osôb
  • 18-39 rokov - 37 osôb
  • 40-59 rokov - 33 osôb
  • 60+rokov - 23 osôb

Občania sa môžu hlásiť na obecnom úrade Klokočov kancelária 1. kontaktu na telefónnom čísle: 041/4358 110 kl.11.