pdfObec Klokočov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa centra voľného času, Klokočov č.976     692,096 kb

Prihlášky do: 07.08.2020
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.07.2020