Vážení občania, od 19.3.2020 budú zabezpečovať Potraviny Klín. p. Mária Šuríková bezplatne rozvoz základných nákupov pre najohrozenejších obyvateľov obce v rámci krízovej situácie službu základných nákupov zabezpečí pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov - pre starších, nevládnych ľudí a občanov obce, ktorí musia ostať v karanténe. Od zajtra si budú môcť do 08.00 hod. ako aj ďalšie následujúce dni telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle Obecného úradu čo zo základných potravín potrebujú nakúpiť (táto služba nezahŕňa nákup alkoholických nápojov).
Telefonicky nahlasujte na: 041/4358 110 kl.11 alebo 0948 466 770-starostka obce
- nahlasujte svoje nákupné požiadavky a taktiež -  svoje meno, adresu a telefonický kontakt,
poskytovatelia následne tovar rozvezú.
Na základe pokladničného bloku mu občania nákup preplatia.
Žiadame občanov, aby počas preberania nákupu mali na sebe ochranné prostriedky (rúška, šatky, rukavice a používali dezinfekčné prostriedky), a to z dôvodu svojej vlastnej ochrany zdravia a ochrany pracovníka.
Najstarší občania sú najrizikovejšia skupina ľudí, preto doporučujeme, aby dodržiavali nariadenia Úradu vlády a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy, preto by sme ich touto cestou chceli VYZVAŤ, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu.

Za samotný rozvoz sa neplatí. Zároveň Vás žiadame, aby ste túto službu nezneužívali!
Buďme všetci disciplinovaní a dodržiavajme striktne nariadenia, aby sme to všetci spoločne dobre zvládli.